regler kikarfältskytte

Version 2014-01-24

Regler för deltagande i Nationellt skytte

Gevär Fält Kikarsikte

Grundidén är att Svenska Skyttesportförbundet (SvSF), genom gevärssektionen, erbjuder jägare/skyttar, personal ur Försvarsmakten (FM), Polisen och Räddningstjänsten att delta i Gevärsgrenens disciplin fältskytte, enligt Regelbok Nationellt skytte och kompletterande regler nedan.

 Gevär Fältskytte med Kikarsikte (GFKi) har f.o.m. 2014 officiell SM-status och skall arrangeras i samband med SM Gevär 6,5 Fältskytte. Distrikt rekommenderas att arrangera mästerskap enligt samma bestämmelser.

 Deltagande skyttar tävlar i en gemensam GFKi-klass. Lokalt kan annan klassindelning tillämpas om arrangör finner detta lämpligt.

 Grundläggande är att deltagare sedan tidigare innehar civil licens, alternativt behörighet från FM, Polisen eller Räddningstjänsten, för gevär som skall används i denna tävlingsklass. Detta beroende på att vissa aktuella gevärsmodeller inte fullt ut behöver överensstämma med fastställda modeller enligt 4.1.1 Regelbok Nationellt skytte. Föreningsintyg kan/får därmed inte utfärdas specifikt för deltagande i denna klass, då deltagandet bygger på befintligt gevärsinnehav.

 Skytten skall vara medlem i SvSF-förening, samt inneha Gevärsskyttekort eller Behörighetsbevis och Tävlingslicens då tävling omfattar två eller fler föreningar.

 Endast repetergevär (manuell omladdning) får användas, vilket innebär att halvautomatvapen är förbjudna.

 Ljuddämpare och flamdämpare får användas. Mynningsbroms får inte användas, dock med undantag för FM´s PSG 90 där det är tillåtet.

 Justerbart mekaniskt benstöd, monterat på vapnets främre del, får användas. Även typ “Normastöd”, skytteväska eller liknande är tillåtet under främre underarm/hand och/eller främre del av gevär.

 Bakre stöd för kolv, som mekaniskt tillbehör på geväret, eller “baksäck” är tillåtet.

 Hand som inte används för avfyring får användas för att stödja kolven bakom varbygel.

 Avtryck skall hålla för en belastning av minst 1 kg.

 Kikarsikten med fast och variabel förstoring och tillhörande filter får användas. Alla former av avståndsmätare är förbjudna.

 Kikarsikte monterat på gevär får endast användas som riktmedel och således ej användas som kikare mot målområde eller övrig terräng.

 Ammunition skall säkerhetsmässigt överensstämma med den som får användas enligt Gevär 6,5 och får ej överstiga 8 mm (Dmax ≤4800 m).

 Regelbokens rutiner för Ladda/Patron ur/Visitation gäller, dock med undantag för rött säkerhetsmagasin, där sådant inte finns för aktuell gevärsmodell. I sådant fall skall gevärets tomma magasinsöppning tydligt visas.

För Regelkommittén

Lars Lennartsson

Fältskytte och PRS med Gevär