Analys och justering av BC

Ibland kan en kula ha helt okända prestanda eller man kan tycka att det inte stämmer helt  ballistikprogrammet. Det kan till exempel vara en kula som tillverkaren blåst upp BC värdet lite för mycket på eller man kan ha en felaktig hastighet uppmätt.

För att lösa detta problem kan man helt enkelt skjuta på olika avstånd från till exempel 100m till 500m och sen se hur mycket man behöver skruva. Detta kan man sen  använda för att skapa en ballistiktabell för de kända avstånden. Det ger dock inte den info som behövs för att skjuta på längre avstånd än de kända.

JBMBallistics har flera kalkylatorer för att räkna ut både BC från kulan tid i luften till hastighetsskillnaden mellan två punkter.

För att kunna använda dessa behöver man ha hastigheten på två olika ställen under kulans bana. Det kan man antingen få med en Doppler radar eller med två vanliga chronografer varav den ena står vid vapnet och den andra typ 500m bort och man förväntas att inte träffa chronografen när man skjuter

Om man nu lyckas med detta så återstår problemet med att optiska kronografer är ganska opålitliga och ger ganska dåliga värden. Men om man nu har två stycken som visar lika mycket eller man kan matematisk justera detta så man får en mätning som har max 5m/s fel så kan man använda detta för att få fram BC på kulan

http://www.jbmballistics.com/ballistics/calculators/calculators.shtml

man ska också ha de aktuella atmosfäriska data tillgängliga

När man då har gjort denna mätning så kan man sen få fram ett BC men ett problem kvarstår och det är att man vet inte exakt vilken hastighet man har. Det finns två kronokgrafer för konsument marknaden som jag anser ger tillförlitliga mätvärden och det är Labradar och Magnetospeed. De tester jag gjort med dessa två jämfört med varandra samt mot optiska visar att de optiska kan ha 20-30m/s fel  i sin visning.

 

 

Fältskytte och PRS med Gevär